Góc của nhà sản xuất: Lớn hơn quả bom của Ellis Goodman, Mulberry Child và Art Paul của Playboy: Người đàn ông đằng sau chú thỏ hiện đã có trên Prime Video

Góc của nhà sản xuất: Lớn hơn quả bom của Ellis Goodman, Mulberry Child và Art Paul của Playboy: Người đàn ông đằng sau chú thỏ hiện đã có trên Prime Video

Comic-Con 2017: 'Sigmund and the Sea Monsters', 'Danger & Eggs', 'Niko and the Sword of Light

Comic-Con 2017: 'Sigmund and the Sea Monsters', 'Danger & Eggs', 'Niko and the Sword of Light'

Công văn Pháp

Công văn Pháp

Đừng nhìn xa: Về tính nghệ thuật và tính cấp bách của '12 năm một nô lệ'

Việc một bộ phim nhức nhối và cần thiết như '12 Years a Slave' đang gặp khó khăn trong việc thu hút lượng lớn khán giả là minh chứng cho sức mạnh của sự phủ nhận. Việc rất ít phim chính thống được làm về chế độ nô lệ ở Mỹ cũng là một minh chứng cho sức mạnh của sự phủ nhận.

Kẻ giết người bên trong: Tâm trí của Aaron Hernandez mang đến cái nhìn thoáng qua về Bi kịch Mỹ

Đánh giá về kho tài liệu tội phạm mới của Netflix về cựu Patriot Aaron Hernandez của New England.

TIFF 2015: “The Ardennes,” “Desert,” “Jafar Panahi's Taxi,” “Victoria,” “Men & Chicken”

Một công văn về năm bộ phim TIFF 2015 từ khắp nơi trên thế giới.